Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Jozien Rasing, handelt onder de naam: Jozien Photography.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Jozien Photography. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

 

1. Gegevens fotograaf

Website:  www.jozienphotography.nl
Telefoon : +31 (0)6 3075199

Bij het aangaan van een samenwerking met Jozien Photography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2. Locaties

Jozien Rasing heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken Er zijn behalve de studio geen binnenlocaties tot haar beschikking. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding (zie website).

 

3. Levering fotomateriaal

De beeldselectie van alle reportages wordt door Jozien Photography gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Jozien bepaald. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Jozien Photography typerende wijze van bewerken. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

 

De bewerkte foto’s worden in lage resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd via WeTransfer met watermerk. De klant kan aangeven middels het doorgeven van de fotonummers, welke foto’s men wenst te ontvangen. Als de betaling volgens factuur is voldaan, worden de foto’s verzonden.

 

4. Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

 

Algemeen:
Foto’s mogen niet naar eigen inzicht van de geportretteerde worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: Jozien Photography (www.jozienphotography.nl). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerk. Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Jozien Photography werkzaam zijn is niet toegestaan.

 

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho  (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

 

5. Auteursrecht 

 

Auteursrecht van de foto’s 

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
–      Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Jozien Photography – www.jozienphotography.nl

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Jozien Photography online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. Jozien Photography blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.

 

6. Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

7. Producten

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

 

8. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

9. Wijze van betalen

De hoge resolutiebestanden worden geleverd wanneer de factuur is voldaan. De factuur wordt binnen twee weken, samen met de bestanden voorzien van watermerk, verzonden naar de klant.

 

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

 

10. Technische problemen

Jozien Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon een camera en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Jozien Photography schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten voor een gedegen risicospreiding.
Jozien Rasing is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

11. Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

  1. Jozien Rasing stelt een andere datum voor.
  2. Indien dit niet mogelijk is (bij bruiloften) stelt Jozien Rasing een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Jozien Photography beschikt over een netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.
  3. U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

12. Privacy en persoonsgegevens

Jozien Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

13. Disclaimer

Jozien Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Jozien Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Jozien Photography en haar personeel.